» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

ประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง “Green Highway”
2013-08-30     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง เชิญชวน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวง “Green Highway” ชิงเงินรางวัลกว่า 85,000 บาท โดยส่งผลงาน มีแนวคิดให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการสะท้อนมุมมองต่างๆ ที่กรมทางหลวงให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายเส้นทางสายต่างๆ ที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีต้นไม้และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณสองข้างทาง และเกาะกลางถนน เพื่อแสดงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของกรมทางหลวง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนแนวคิดในแง่มุมของกรมทางหลวงกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงเส้นทางสายต่างๆ ของกรมทางหลวงที่มีแนวคิดเรื่อง Green Highway
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ยกเว้นคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. แนวคิดของภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องสื่อความหมายที่สะท้อนแนวคิดถนนสีเขียว (Green Highway) ซึ่งหมายถึง พื้นที่ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และสะพานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยเป็นเส้นทางที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีต้นไม้และภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณสองข้างทาง และเกาะกลางถนน ที่แสดงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของกรมทางหลวง
2. คุณสมบัติของภาพถ่าย

  • เป็นภาพสีและถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
  • ไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล
  • ภาพถ่ายต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันหมดเขตส่งภาพเข้าประกวด
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถปรับสี ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยังดูเป็นธรรมชาติ ห้ามมีการรีทัชจนผิดไปจากความเป็นจริง

3. การส่งภาพ

  • ส่งภาพขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมติดลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดาขนาด 11x13 นิ้ว
  • กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน สถานที่ถ่ายภาพ (โปรดระบุ ชื่อถนน เลขกิโลเมตร อำเภอและจังหวัดที่ถ่ายภาพ) ลงบนใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th หรือขอรับได้ที่สานักงานประชาสัมพันธ์) และนำใบสมัครติดที่ด้านหลังของผลงาน (ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงาน)
  • บันทึกไฟล์ภาพลงแผ่น CD ในรูปแบบไฟล์ .jpg (กรณีส่งมากกว่า 1 ภาพขึ้นไป ให้รวมไฟล์ภาพในแผ่นเดียวกัน)

4. เปิดรับสมัครภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 โดยสามารถส่งภาพประกวดด้วยตนเอง ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยนับจากวันที่ประทับตราภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 เป็นสาคัญ (การส่งไปรษณีย์ผู้ส่งจะต้องระมัดระวังการส่งแผ่น CD เพื่อป้องกันแผ่นชำรุด)
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้นและสามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนาผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดหรืออ้างชื่อผู้อื่นส่งผลงาน รวมทั้งภาพที่ส่งจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดและไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าคณะกรรมการพบว่าผู้ส่งภาพทาผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทุกรางวัล และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
7. สำนักงานประชาสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนภาพถ่าย และแผ่น CD โดยภาพถ่ายและไฟล์ภาพทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวง แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้กรมทางหลวงมีสิทธิ์ในการนาผลงานออกเผยแพร่สื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาดาเนินการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ในเวลาราชการ ติดต่อฝ่ายนิทรรศการและโสตทัศนูปกรณ์ สานักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง โทรศัพท์ : 02-3546668-76 ต่อ 2014, 4059 BGRIM ยัน 2 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 240 MW ไม่มีสะดุด มั่นใจ SCOD ภายในปี 64 ตามแผน
 ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จัดใหญ่ ชูคอนเซ็ปต์ ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต
 บี.กริม ฉลองครบรอบ 140 ปี จัดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”
 บ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ MOU ร่วมทุน บ.ยูนิเวฟ
 รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 กฟภ. จับมือ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เตรียมเปิดเวทีแสดงสินค้า Thailand Lighting Fair 2018 ตามแนวงาน Light+Building
 กระทรวงอุตฯ ยกระดับ 1,500 โรงงาน เข้ามาตรฐาน Eco Town เผย 13 แห่งผ่านเกณฑ์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 WDC ยกทัพสินค้าร่วมมหกรรม “สถาปนิก’61” สร้างแบรนด์ด้วยเอกลักษณ์ และนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า
 ยิปรอค ผนึกกำลัง เวเบอร์ และ แซง-โกแบ็ง กลาส นำเสนอโซลูชั่นการก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด Multi Comfort ในงานสถาปนิก 61
 บีไอจีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่าล้านบาทให้กับ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.