» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

โครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย - เยอรมัน ครั้งที่ 3 หนุนการผลิตพลังงานยั่งยืน
2018-02-08     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงพลังงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัด “งานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3” ซึ่งการจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนไทย ผู้แทนจากกว่า 10 ชุมชนทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านพลังงานยั่งยืนในจังหวัดของตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติได้มีโอกาสพบกับผู้แทนชุมชนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกริดพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน

นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระทรวงพลังงานได้ร่วมดำเนินการตามเป้าหมายที่ 7 ด้านสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ในอดีตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ราคาค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ที่ราคาสูงแต่ประสิทธิภาพต่ำ ปัจจุบันเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาต่ำลง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใกล้เคียงกับไฟฟ้าของทางภาครัฐ และด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตได้เฉพาะช่วงกลางวัน จึงจำเป็นต้องกักเก็บพลังงานสำหรับใช้ในช่วงกลางคืน

โทมัส โครเม็ทซ์กา ผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า การที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนเป็นหลักการสำคัญสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในแหล่งชุมชน งานสัมมนานี้จะช่วยทำให้เกิดการเจรจาและการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างชุมชนและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนให้เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย นอกจากนี้ GIZ จะร่วมกับกระทรวงพลังงานในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชุมชนในด้านการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค โดยเฉพาะในด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจชุมชนต่อไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการลงทุนในโครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดสัมมนาแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop Systems) มีการนำเสนอตัวอย่างการดำเนินโครงการระบบโซลาร์รูฟท็อปที่ประสบความสำเร็จ ระบบกริดแบบผสมผสาน (บนเกาะ) (RE-Hybrid Grid Systems) นำเสนอถึงความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจสำหรับระบบกริดแบบผสมผสานสำหรับเกาะในประเทศไทย อันได้แก่ เกาะหมากน้อย เกาะบูโหลนดอน และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pumping) มีการนำเสนอโครงการนำร่องขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการระบบสูบน้ำเพื่อการจัดการเกษตรในชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยและเยอรมนีได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำในด้านการออกแบบโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในปัจจุบันต่อผู้เข้าร่วมงาน

งานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจำปีงานแรกของโครงการด้านพลังงานทดแทนในชุมชนภายใต้บริบทของโปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (Project Development Programme - PDP) ซึ่งได้ดำเนินการโดย GIZ ในนามของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://www.thai-german-cooperation.info/project/content/16 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว อีเซอร์จี พี 3 รีเลย์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันกลาง รับเทรนด์พลังงานยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบดิจิทัล
 UPA เดินหน้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์
 จุฬาฯ เปิดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” พร้อมตอกย้ำนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายในยุคไทยแลนด์ 4.0
 SETA 2018 จัดต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ธีม “Towards Consolidated Innovative Energy Technology”
 โครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย - เยอรมัน ครั้งที่ 3 หนุนการผลิตพลังงานยั่งยืน
 “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมบรรยายในงานสัมมนา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)
 รัฐมนตรี ก.พลังงาน เยี่ยมชมโครงการพลังน้ำคิรีธาร - คลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี
 สจล. – จุฬาฯ - ซีเอ็มเคแอล ผนึกกำลังสร้างหลักสูตรวิศวะฯและเทคโนโลยีขั้นสูง เปิดมิติใหม่วงการอุดมศึกษาไทย
 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมส่งโคมไฟโมบิยา พลังงานแสงอาทิตย์ จุดความสว่างให้พื้นที่ไร้พลังงาน
 ยิปรอคเผยความสำเร็จปี 2560 ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชั่นส์การก่อสร้างที่ยั่งยืน

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.