» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

เทสโก้โลตัส จับมือจังหวัดลำพูน ปั้น “ลำพูนโมเดล” สู่ต้นแบบจังหวัดปลอดขยะอาหาร
2017-12-13     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดดลำพูนในรูปแบบประชารัฐ ผลักดันโครงการลดขยะจากอาหาร โดยการเปิดตัว “ลำพูนโมเดล” เพื่อให้เป็นต้นแบบจังหวัดปลอดขยะจากอาหารจังหวัดแรกในประเทศไทย โดยจัดให้มีการแยกขยะอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการอาหารที่เหลือจากการจำหน่ายและรับประทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ยากไร้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และเลี้ยงปลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นโมเดลนำร่องที่จังหวัดอื่นๆ สามารถนนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อลดปริมาณขยะอาหารของประเทศไทย ตามวาระประเทศไทยไร้ขยะ

สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้นำในการลดขยะจากอาหารเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยได้ให้คำมั่นว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะไม่มีการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้จากไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 24 สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยจะบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนต่างๆ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนกำหนด จนถึงวันนี้เทสโก้ โลตัส ได้บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับผู้ยากไร้แล้วรวมกว่า 1,050,000 มื้อ และนอกจากการบริจาคอาหารรที่จำหน่ายไม่หมด และการพยายามลดปริมาณขยะจากอาหารภายในการดำเนินธุรกิจ ยังเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือและสนับสนุนชุมชนและองค์กรอื่นๆ ให้สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารในประเทศ จึงร่วมมือกับเทศบาลเมืองลำพูนภายใต้กรอบการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อผลักดัน “ลำพูนโมเดล” ให้เป็นต้นแบบของจังหวัดปลอดขยะอาหาร ซึ่งทางจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์เดียวกันกับเทสโก้ โลตัส

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีร้านค้าในรูปแบบตลาด 2 แห่งในจังหวัดลำพูน ซึ่งทั้งสองสาขาได้เริ่มบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันให้กับเทศบาลเพื่อนำไปเป็นอาหารปลาในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 102 ไร่ นอกจากนั้น ยังได้มอบถังขยะเพื่อสนับสนุนการคัดแยกเศษผักและผลไม้อย่างเป็นระบบระเบียบให้กับตลาดสด 4 แห่ง ซึ่งมีปริมาณขยะจากอาหารเฉลี่ยวันละ 2,000 กิโลกรัม และถังขยะสำหรับแยกเศษอาหารให้กับ 11 โรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการแยกขยะอย่างถูกต้อง

อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะ โดยได้มีการประกวดในเรื่องความสะอาดปลอดขยะจนได้รับรางวัล และหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลอดขยะ ในปี 2559 ทำให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เนื่องจากเป็นจังหวัดดำเนินการจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีนโยบายให้จัหวัดลำพูนปลอดขยะเปียก โดยทุกๆบ้านจะต้องบริหารจัดการเรื่องขยะเปียกโดยการแยกถังขยะเปียกที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ เพื่อนำขยะเปียกดังกล่าวไปทำปุ๋ยอินทรีย์ จนทำให้ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีความสะอาดเป็นที่ 1 ของประเทศไทย และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบในการขยายผลเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกออกสู่ทุกๆพื้นที่ให้มีความยั่งยืนต่อไป โตชิบาแคเรียร์ เปิดตัวเครื่องปรับอากาศ VRF Generation ใหม่ล่าสุด Toshiba รุ่น SMMS-7 และ Mini-7
 กรมการท่องเที่ยว...ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะให้ร่วมรักษาความสะอาด
 ผู้ว่าฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมเทคโนโลยี EcoStruxure™ ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
 IEEE PES Technical Visit ABB Bangpoo Factory – Share the power of experts
 สนพ.สรุปการใช้พลังงานไทยปี 60 เติบโต 2.4% คาดการณ์ปี 61 เพิ่ม 2.1% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกด้าน
 พพ. มอบรางวัลประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560
 เทสโก้โลตัส จับมือจังหวัดลำพูน ปั้น “ลำพูนโมเดล” สู่ต้นแบบจังหวัดปลอดขยะอาหาร
 “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมให้ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 RoboCup Asia-Pacific 2017 ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เปิดฉากการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ใหญ่สุดของเอเชียแปซิฟิค
 รมว. พลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.