» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

รมว. พลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก
2017-12-01     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

วันนี้ (1 ธ.ค. 60) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าสักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ

โดยภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาทิ การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 12 เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2497 จบการศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Doctor of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศึกษาเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2523

สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ผ่านมาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เคยดำรงตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น เทสโก้โลตัส จับมือจังหวัดลำพูน ปั้น “ลำพูนโมเดล” สู่ต้นแบบจังหวัดปลอดขยะอาหาร
 “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมให้ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 RoboCup Asia-Pacific 2017 ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เปิดฉากการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ใหญ่สุดของเอเชียแปซิฟิค
 รมว. พลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก
 สนพ. จัดทำ Load Forecast สอดรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน ระดมความเห็น ดึงปัจจัยขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ร่วมพิจารณา
 BAFS รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงทรัพยากรฯและประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 สัมผัสแอปฯใหม่กระทรวงพลังงาน เปิดประสบการณ์ดิจิทัล 4.0
 เชิญร่วมเข้างาน IEEE PES Dinner Talk 2017
 กฟผ. ร่วมกับ โฮมโปร จัดแคมเปญ “สุขใจผู้ให้ ประหยัดไฟผู้รับ”
 แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017 กุญแจแห่งความสำเร็จของวงการนักออกแบบและอุตสาหกรรมยิปซัมไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.