» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

สัมผัสแอปฯใหม่กระทรวงพลังงาน เปิดประสบการณ์ดิจิทัล 4.0
2017-11-17     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

กระทรวงพลังงาน เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนไทยได้รับรู้ข่าวสารและความรู้ด้านพลังงาน ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ในยุค 4.0 กับการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ “กระทรวงพลังงาน”บนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบปฏิบัติการ iOS - Android ที่เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแบบ Real time สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า สินค้าพลังงานต่างๆ ข่าวสารเรื่องเด่นประเด็นร้อน เพิ่มพื้นที่สนุกๆ ด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษทุกเดือน

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand นั่นหมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงาน ใหม่ให้กับคนไทย ยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่นหน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละหน่วยงาน ได้อีกหนึ่งช่องทาง

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความพร้อมของกระทรวงพลังงานในการขับเคลื่อน Energy 4.0 ว่า มีการปรับกลยุทธ์ เพื่อสร้างมิติใหม่ ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการปฏิรูปประเทศสู่ Digital Thailand ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันกระทรวงพลังงาน ช่วยให้ประชาชนได้รู้ถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง แม่นยำ และตระหนักในสภาวการณ์พลังงานที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และอัพเดทสถานการณ์ต่างประเทศด้วย ดังนั้นแอปพลิเคชั่นใหม่กระทรวงพลังงานนี้จะเข้ามาตอบโจทย์การสื่อสารในวงกว้าง และเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและโดดเด่นในการรวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การกำกับดูแลความปลอดภัยมาตรฐานเชื้อเพลิง การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงาน เป็นช่องทางส่งผ่านข้อความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ความโดดเด่นของ แอปพลิเคชั่นกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 5.เมนูหลัก ดังนี้

• เมนูที่ 1 หน้าหลัก ประกอบด้วย 5 เมนู หลัก ได้แก่ 1. Hot Issues เป็นที่รวบรวมข่าวเด่นประเด็นร้อนที่เป็นข่าวของกระทรวง 2.ราคาน้ำมัน แสดงราคาน้ำมันล่าสุดและแจ้งเตือนเมื่อราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง 3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ภายในประเทศโดยเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านมา 4.ตลาดสินค้าประหยัดพลังงาน สามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆได้ตามหมวดหมู่ที่จัดไว้ให้ เมื่อกดเข้าไปจะเจอเมนูที่แยกเป็นหมวดหมู่ของสินค้านั้นๆ 5.คลังความรู้ เป็นที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางด้านต่างๆไว้

• เมนูที่ 2 ข่าวสาร รวมข่าวสารของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวของกับท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ด้านนโยบายหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกลับนโยบายในภาพรวมของกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 1.ข่าวสารรัฐมนตรี 2.ข่าวสารปลัดกระทรวง 3.ข่าวสารผู้ตรวจราชการ 4.ข่าวสารอธิบดี 5. YouTube ก็จะเป็นช่อง YouTube ของกระทรวงพลังงาน

• เมนูที่ 3 หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงพลังงานประกอบด้วย 1.สำนักงานรัฐมนตรี 2.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 4.กรมธุรกิจพลังงาน 5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 6. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 7.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

• เมนูที่ 4 กิจกรรมชิงรางวัลประจำเดือน ประกอบด้วย 1.กิจกรรมชิงรางวัลที่ผ่านมา ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูเฉลยคำถามของเดือนที่ผ่านมาได้ 2.กิจกรรมชิงรางวัล ก็จะเป็นกิจกรรมชิงรางวัลของเดือนล่าสุดที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ โดยทางระบบจะมีคำถามมาให้แล้วผู้ร่วมสนุกได้เลือกคำตอบ และ 3.รายชื่อผู้รับรางวัล เมื่อคำถามครบทั้งเดือนแล้ว ผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช็คข้อมูลว่าตัวเองได้รับรางวัลหรือไม่จากที่นี่

• เมนูที่ 5 ส่วนของการติดต่อ ร้องเรียน ประกอบด้วย 1.ติดต่อเรา ผู้ใช้จะทราบเบอร์โทรศัพท์ แผนที่และที่ตั้งของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถ ส่งเรื่องที่ต้องการติดต่อได้ที่นี้ 2.FAQ ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูข้อสงสัยต่างๆได้ที่นี้ โดยทางระบบจะเป็นผู้ตอบไว้ให้ และ 3. ร้องเรียนหากผู้ใช้ต้องการที่จะร้องเรียนเรื่องต่างๆก็สามารถส่งเรื่องที่ต้องการจะร้องเรียนได้จากที่นี่ “อีสท์ วอเตอร์” จับมือ “แคท เทเลคอม” พัฒนาระบบน้ำครบวงจรใน Digital Park Thailand
 ผลการดำเนินงาน ปตท. 2560 มุ่งพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน
 TPCH เผยปี 60 รายได้แตะ 1 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 62.50% โรงไฟฟ้าชีวมวล 6 แห่ง เดินเครื่องฉลุย
 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว อีเซอร์จี พี 3 รีเลย์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันกลาง รับเทรนด์พลังงานยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบดิจิทัล
 UPA เดินหน้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์
 จุฬาฯ เปิดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” พร้อมตอกย้ำนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายในยุคไทยแลนด์ 4.0
 SETA 2018 จัดต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ธีม “Towards Consolidated Innovative Energy Technology”
 โครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย - เยอรมัน ครั้งที่ 3 หนุนการผลิตพลังงานยั่งยืน
 “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมบรรยายในงานสัมมนา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)
 รัฐมนตรี ก.พลังงาน เยี่ยมชมโครงการพลังน้ำคิรีธาร - คลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.