» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

BEDO จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ
2017-10-02     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDOโดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อให้องค์ความรู้การสร้างธุรกิจจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี

โดยมี นายจิรายุทธ ปิตานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท จันทรบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด ที่ปรึกษาโรงแรมสำราญเพลส และอาจารย์พิเศษ วิชาการออกแบบ กระบวนการทางธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรการบรรยายในช่วงเช้า เรื่อง “การเริ่มต้นธุรกิจ จากทรัพยากรชีวภาพอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” และนายธนเดช ธเนศกลจักร์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกราฟิก และนักออกแบบอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย เรื่อง “การสร้างความโดดเด่นและจุดขาย ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล หลักสี่ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส จับมือจังหวัดลำพูน ปั้น “ลำพูนโมเดล” สู่ต้นแบบจังหวัดปลอดขยะอาหาร
 “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมให้ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 RoboCup Asia-Pacific 2017 ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เปิดฉากการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ใหญ่สุดของเอเชียแปซิฟิค
 รมว. พลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก
 สนพ. จัดทำ Load Forecast สอดรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน ระดมความเห็น ดึงปัจจัยขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ร่วมพิจารณา
 BAFS รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงทรัพยากรฯและประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 สัมผัสแอปฯใหม่กระทรวงพลังงาน เปิดประสบการณ์ดิจิทัล 4.0
 เชิญร่วมเข้างาน IEEE PES Dinner Talk 2017
 กฟผ. ร่วมกับ โฮมโปร จัดแคมเปญ “สุขใจผู้ให้ ประหยัดไฟผู้รับ”
 แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017 กุญแจแห่งความสำเร็จของวงการนักออกแบบและอุตสาหกรรมยิปซัมไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.