» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

กฟภ. ขานรับนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เดินหน้าประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017
2017-09-22     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และดิ เอ็กซ์ซิบิส ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 เวทีแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติด้านไฟฟ้าแสงสว่าง เตรียมอวดโฉมเทคโนโลยีอัจฉริยะ แพลตฟอร์มใหม่เพื่อการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตเผยความสำเร็จการจัดงานต่อเนื่อง 3 ปี และผลสำรวจมูลค่าตลาดไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะคาดจะมีมูลค่า 19.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2565 จากปัจจัยผลักดันการเติบโตสำคัญคือความต้องการของผู้บริโภคในระบบไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น

สุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับนโยบายและองค์กรสู่การเป็น กฟภ.4.0 โดยมุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งในแผนการดำเนินงานภายใต้ กฟภ.4.0 คือ การผลักดันประเทศไทยสู่อนาคตการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมาร์ท เอเนอร์ยี่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา สมาร์ท ซิตี้ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงได้สนับสนุนการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาให้งานมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน

“ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังดำเนินการเตรียมจัดสร้างบูธนิทรรศการบนพื้นที่ 180 ตารางเมตร ภายในงาน Thailand Lighting Fair 2017 ซึ่งมีความสอดคล้องกับธีมของการจัดงานในปีนี้ได้ แก่ Smart City. Safe City. โดยครอบคลุมการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆ ของเรา เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจภารกิจ และการดำเนินโครงการสำคัญของเราที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบาย กฟภ.4.0 ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการซึ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) อาทิเช่น PEA HiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีพื้นที่ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง จัดแสดงโซลาร์ รูฟท็อป ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อาคาร โรงงาน หรือที่อยู่อาศัย เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง เป็นต้น” สุรศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.มาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop และการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า 2.PEA HiVE Platform (ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ ของกฟภ.) 3.มาตรฐานการติดตั้ง EV Charger รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 4. การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างมาก ดังนั้นในปีนี้จึงได้เพิ่มเติมหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาและใช้พลังงานในอนาคตเพิ่มขึ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้การจัดงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งต้องการผลักดันให้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

พาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของงาน Thailand Lighting Fair 2016 มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 8,298 รายจาก 32 ประเทศ มีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 370 บูธ เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างของอาเซียนและในปีนี้ ดิ เอ็กซ์ซิบิส ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงกำหนดจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 ขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานตลอดระยะเวลา 6 เดือนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา และในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ประกอบการในแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก

“ความพิเศษของงาน Thailand Lighting Fair 2017 ในปีนี้ คือการขยายโซนแสดงเทคโนโลยีระบบอาคาร หรือ Building Zone ตามแนวงาน light + building ของเมสเซ่ แฟรงเฟิร์ตที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศเยอรมนี และจัดพร้อมกับงาน Secutech Thailand 2017 ซึ่งครอบคลุมในการบริหารเมืองทั้งด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความปลอดภัย และระบบอาคาร จึงเป็นที่มาของแนวคิดร่วม Smart City. Safe City. หรือเมืองอัจฉริยะและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พร้อมการสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การสัมมนาในเรื่องการออกแบบแสงจากนักออกแบบแสงชื่อดัง Mr. Kaoru Mende และ Mr. Martin Klaasen การสัมมนาในด้านเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะจากผู้กำหนดมาตรฐาน KNX การจัดแสงไฟเสริม ฮวงจุ้ย และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยในปีนี้เราได้จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้าถึง 500 บริษัท และจะมีผู้เข้าชมงานถึง 15,000 รายจาก 40 กว่าประเทศ ตลอด 3 วันของการจัดงาน” พาขวัญ กล่าว

จากผลสำรวจโดย Market and Markets มูลค่าตลาดไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะรวมคาดว่าจะมีมูลค่า 19.47 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2565 หรือเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 27.1 เปอร์เซ็นต์ ในแง่ของปริมาณ คาดว่าขนาดของตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 1.27 พันล้านยูนิต ภายในปี 2565 หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 71.3 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปัจจัยผลักดันการเติบโตสำคัญคือความต้องการของผู้บริโภคในระบบไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับตลาดไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะผ่านการจัดงานแสดงสินค้าเนื่องจากเทรนด์ปีนี้เริ่มมีทิศทางไปสู่ Smart Lighting เพิ่มขึ้น และคาดว่าอีก 3-5 ปีคงจะได้เห็นการใช้ไฟที่ไม่ใช่เพื่อส่องสว่างเท่านั้น แต่มีฟังก์ชั่นเพิ่มมากกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม การควบคุมระบบผ่านแอพพลิเคชั่น หรือแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าจะสามารถดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ และยังจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์อื่นด้วยอาทิ กล้องวงจรปิด ตัวส่งสัญญาณ และอื่นๆ

อัศพล บุณยเกียรติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงานที่เรียกว่า สมาร์ท ไลท์ติ้ง ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลอดประหยัดไฟแอลอีดีซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคต ตั้งแต่หลอดไฟแอลอีดีที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ไปจนถึงกลุ่มหลอดไฟแอลอีดีสำหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนให้บริการวางแผนการติดตั้งและบริการหลังการติดตั้งแบบครบวงจร บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับความต้องการและโซลูชั่นที่พร้อมรองรับได้ทุกกลุ่มตลาด

สำหรับในปีนี้ เรามีแผนขยายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย และวางเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มขึ้น ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของงานที่เป็นเวทีที่ได้พบปะผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและบริษัทฯ ได้มีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าชมงาน

“ภายในบูธของเน็กซ์ อินโนเทค ในปีนี้ เราจะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม LED High Bay และ LED Low Bay ไปจัดแสดง โดยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์หลอดไฟสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ได้แก่ กลุ่มหลอดไฟแอลอีดีที่ใช้กับดิมเมอร์ (LED Dimmer) ซึ่งบูธของเน็กซ์ในปีนี้จะสอดคล้องกับธีม Smart City Safe City ของงานฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แบรนด์ เน็กซ์ (Nex) ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยอย่างแท้จริงที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสากล BGRIM ยัน 2 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 240 MW ไม่มีสะดุด มั่นใจ SCOD ภายในปี 64 ตามแผน
 ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จัดใหญ่ ชูคอนเซ็ปต์ ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต
 บี.กริม ฉลองครบรอบ 140 ปี จัดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”
 บ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ MOU ร่วมทุน บ.ยูนิเวฟ
 รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 กฟภ. จับมือ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เตรียมเปิดเวทีแสดงสินค้า Thailand Lighting Fair 2018 ตามแนวงาน Light+Building
 กระทรวงอุตฯ ยกระดับ 1,500 โรงงาน เข้ามาตรฐาน Eco Town เผย 13 แห่งผ่านเกณฑ์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 WDC ยกทัพสินค้าร่วมมหกรรม “สถาปนิก’61” สร้างแบรนด์ด้วยเอกลักษณ์ และนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า
 ยิปรอค ผนึกกำลัง เวเบอร์ และ แซง-โกแบ็ง กลาส นำเสนอโซลูชั่นการก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด Multi Comfort ในงานสถาปนิก 61
 บีไอจีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่าล้านบาทให้กับ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.