Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

เปิดตัว 7 โครงการที่เข้ารอบการคัดเลือกในโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
2017-07-31     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนได้คัดเลือก 7 โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้วคือ โครงการ นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน , มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด , เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ,ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ , วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน , ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง , และโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง และได้รับการสนับสนุนรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครอบคลุมการจัดทำแบบ ประเมินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุน

ทั้งนี้ ทั้ง 7 โครงการดังกล่าวได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการในรูปแบบการแสดงนิทรรศการในงาน Smart Cities - Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยรายละเอียดที่ 7 โครงการนำมาแสดงจะครอบคลุมเกี่ยวกับ ผังการใช้พื้นที่ แผนผังโครงการ การจัดวางอาคาร และแผนผังต่างๆ ได้แก่อาคารภูมิสถาปัตย์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบผลิต ส่ง และจ่ายพลังงาน ระบบเครื่องกล และไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบนำน้ำกลับมาใช้ ระบบระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำฝน ระบบอัจฉริยะ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานเปรียบเทียบเพื่อแสดง การคำนวณตัวเลขของการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำการลดปริมาณคาร์บอน การประหยัดค่าก่อสร้าง เป็นต้น โดยจะประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น,วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ, รายงานการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจ และนำไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทุนและการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้

“การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Clean Energy และ Green City ให้สามารถเป็นต้นแบบลดการใช้พลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของรัฐ และยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาเมือง” ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร กล่าว สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS”
 “กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ “กาแฟถ้ำสิงห์” ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม
 ไทยบริดจสโตนคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
 “ถิรไทย” รับมอบเกียรติบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
 เยี่ยมชม The NEST ต้นแบบบ้าน Smart Eco-Care หนึ่งในคอนเซปต์งาน Sustainable Brands 2017 Bangkok
 ก.พลังงาน พลิกโฉมรถตุ๊กตุ๊กเก่าเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เตรียมนำร่อง 100 คันแรก ในปี 2561
 BEDO จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ
 กฟภ. ขานรับนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เดินหน้าประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017
 Asia Power Week 2017 มหกรรมสัมมนาและนิทรรศการชั้นนำด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
 อิเมอร์สันตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี ระบบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.