» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

ก.พลังงาน ร่วมเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017” ชูแผนขับเคลื่อน นโยบายพลังงาน 4.0
2017-06-08     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017”งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่สุดในอาเซียน พร้อมเปิดงาน Thai Water Expo 2017 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมสัมมนาด้านการบริหารการจัดการน้ำระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

“นโยบายพลังงาน 4.0 ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของกระทรวงที่จะมุ่งสู่การคิดค้นและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการใช้พลังงานของไทยไม่ให้พึ่งพาแค่เพียงพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล ที่มีแต่จะหมดไปและราคาก็จะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมุ่งสู่พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นแผนงานหลักของกระทรวงที่จะมุ่งเน้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ลดการใช้พลังงานที่สามารถหมดไป ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน”

การจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017 ” ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพลังงานทดแทน น้ำ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานล่าสุดนอกจากนี้ จะเป็นเวทีสำคัญเพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศไทยด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป พลเอกอนันตพรกล่าวเสริม

นอกจากงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017”ในปีนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง พิเศษปีนี้จะมีการจัดงาน “ไทย วอเตอร์เอ็กซ์โป 2017” (Thai Water Expo 2017) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเพิ่มมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ต่ออุตสาหกรรมและแนวโน้มการจัดการทั้งน้ำดีและน้ำเสียเพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นและธุรกิจที่ดีขึ้นสำหรับทุกภาคส่วน รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยปัจจุบันจากการที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนประเทศมุ่งสู่นโยบายพลังงาน 4.0 ก่อให้เกิดการตื่นตัวด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไทย ช่วยให้ประเทศสามารถดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

“งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 จะเป็นอีกงานระดับนานาชาติที่สำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรพลาด เพราะเป็นงานเดียวที่แสดงนิทรรศการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าได้ในทุกมิติ อย่างครบถ้วน”

ASEAN Sustainable Energy Week2017 เป็นการรวม 3 งาน ที่มีความสำคัญและครบวงจรด้านพลังงาน มาไว้ในงานเดียวกัน ได้แก่ Renewable Energy Asia, Energy Efficiency Expo และEntechPollutec Asia นอกจากนี้งานนี้ยังจัดพร้อมกับ “ไทย วอเตอร์เอ็กซ์โป 2017” (Thai WaterExpo2017) และ งาน ปั๊ม แอนด์วาวล์ เอเชีย2017(Pumps & Valves Asia2017) เข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่างานนี้ ครบครันที่สุดที่ได้รวบรวมงานด้านพลังงานทดแทน และเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว

ไฮไลท์ของงานในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ สัมมนาระดับนานาชาติรอบด้าน ในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อประกอบด้วย “Renewable Energy Asia 2017: Moving Towards ASEAN’s Smart Cities”, “EPPO ASEAN Energy Forum”, “Electric Vehicle Technology Conference: Innovation for Sustainable Mobility” และงานสัมมนาวิชาการ “สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม 4.0”และยังมีสัมมนาย่อย อื่นๆที่น่าสนใจอีกกว่า 100 สัมมนา อีกทั้งมีพาวิลเลียนชั้นนำด้านพลังงานด้านพลังงานมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ อาทิ จาก เยอรมนี จีน ไต้หวัน เกาหลี อิสราเอลมาเลเซียฯลฯ และพิเศษมี พาวิลเลียนผู้ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ 3 อันดับแรกของโลกจาก เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และ อิสราเอล เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยจะนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดแสดงอีกด้วย

นายมนูกล่าวว่า ASEAN Sustainable Energy Week 2017 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นอีก 15% โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการเข้าร่วมงานกว่า 1,500 บริษัท จาก 35 ประเทศ และงานนี้ยังเป็นงานเดียวที่มีบริษัทระดับ TOP 10 ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ของโลก เข้าร่วมด้วยโดยทางยูบีเอ็มได้ตั้งเป้ามีผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย ทั้งที่เป็นผู้ดูงานและผู้มีอำนาจตัดสินใจ จากกว่า 45 ประเทศเข้าร่วมอีกด้วย

ASEAN Sustainable Energy Week 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดร่วมกับงาน Renewable Energy Asia, Energy Efficiency Expo และ EntechPollutec Asia จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ก.พลังงาน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตั้งเป้าหมาย 150 สถานี ปี 2562
 สนพ. จัดงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” หนุนงานวิจัยใหม่ ตอบโจทย์ Thailand 4.0
 กลาสเทค2018 งานแสดงอุตสาหกรรมแก้วและกระจกระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 อั๊คโซ่ โนเบล เปิดตัวนวัตกรรมเทรนด์สีผงสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม Futura 2018-2021
 กรีนลาเท็กซ์ ปักธงปี 61 ขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องนอนสุขภาพในไทยขยายสาขากว่า 30 สาขา พร้อมเปิดโรงงานใหม่ใหญ่ที่สุดในเอเชียปลายปีนี้
 บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ชูกำไรเฉียด 3,600 ล้านบาท พุ่งกว่า 55% ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตปี 2561 กว่า 400 เมกะวัตต์
 BASF ร่วมลงนาม MOU เพื่อดำเนินการฟื้นฟูแม่น้ำและโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 เชลล์รุกธุรกิจค้าปลีก ขยายสถานีบริการน้ำมันเต็มรูปแบบ จับมือพันธมิตร ส่งนอนออยล์สู้ศึกครบวงจร
 “อีสท์ วอเตอร์” จับมือ “แคท เทเลคอม” พัฒนาระบบน้ำครบวงจรใน Digital Park Thailand
 ผลการดำเนินงาน ปตท. 2560 มุ่งพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.