» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

ก.พลังงาน ร่วมเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017” ชูแผนขับเคลื่อน นโยบายพลังงาน 4.0
2017-06-08     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017”งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่สุดในอาเซียน พร้อมเปิดงาน Thai Water Expo 2017 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมสัมมนาด้านการบริหารการจัดการน้ำระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

“นโยบายพลังงาน 4.0 ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของกระทรวงที่จะมุ่งสู่การคิดค้นและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการใช้พลังงานของไทยไม่ให้พึ่งพาแค่เพียงพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล ที่มีแต่จะหมดไปและราคาก็จะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมุ่งสู่พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นแผนงานหลักของกระทรวงที่จะมุ่งเน้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ลดการใช้พลังงานที่สามารถหมดไป ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน”

การจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017 ” ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพลังงานทดแทน น้ำ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานล่าสุดนอกจากนี้ จะเป็นเวทีสำคัญเพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศไทยด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป พลเอกอนันตพรกล่าวเสริม

นอกจากงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017”ในปีนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง พิเศษปีนี้จะมีการจัดงาน “ไทย วอเตอร์เอ็กซ์โป 2017” (Thai Water Expo 2017) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเพิ่มมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ต่ออุตสาหกรรมและแนวโน้มการจัดการทั้งน้ำดีและน้ำเสียเพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นและธุรกิจที่ดีขึ้นสำหรับทุกภาคส่วน รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยปัจจุบันจากการที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนประเทศมุ่งสู่นโยบายพลังงาน 4.0 ก่อให้เกิดการตื่นตัวด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไทย ช่วยให้ประเทศสามารถดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

“งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 จะเป็นอีกงานระดับนานาชาติที่สำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรพลาด เพราะเป็นงานเดียวที่แสดงนิทรรศการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าได้ในทุกมิติ อย่างครบถ้วน”

ASEAN Sustainable Energy Week2017 เป็นการรวม 3 งาน ที่มีความสำคัญและครบวงจรด้านพลังงาน มาไว้ในงานเดียวกัน ได้แก่ Renewable Energy Asia, Energy Efficiency Expo และEntechPollutec Asia นอกจากนี้งานนี้ยังจัดพร้อมกับ “ไทย วอเตอร์เอ็กซ์โป 2017” (Thai WaterExpo2017) และ งาน ปั๊ม แอนด์วาวล์ เอเชีย2017(Pumps & Valves Asia2017) เข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่างานนี้ ครบครันที่สุดที่ได้รวบรวมงานด้านพลังงานทดแทน และเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว

ไฮไลท์ของงานในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ สัมมนาระดับนานาชาติรอบด้าน ในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อประกอบด้วย “Renewable Energy Asia 2017: Moving Towards ASEAN’s Smart Cities”, “EPPO ASEAN Energy Forum”, “Electric Vehicle Technology Conference: Innovation for Sustainable Mobility” และงานสัมมนาวิชาการ “สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม 4.0”และยังมีสัมมนาย่อย อื่นๆที่น่าสนใจอีกกว่า 100 สัมมนา อีกทั้งมีพาวิลเลียนชั้นนำด้านพลังงานด้านพลังงานมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ อาทิ จาก เยอรมนี จีน ไต้หวัน เกาหลี อิสราเอลมาเลเซียฯลฯ และพิเศษมี พาวิลเลียนผู้ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ 3 อันดับแรกของโลกจาก เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และ อิสราเอล เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยจะนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดแสดงอีกด้วย

นายมนูกล่าวว่า ASEAN Sustainable Energy Week 2017 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นอีก 15% โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการเข้าร่วมงานกว่า 1,500 บริษัท จาก 35 ประเทศ และงานนี้ยังเป็นงานเดียวที่มีบริษัทระดับ TOP 10 ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ของโลก เข้าร่วมด้วยโดยทางยูบีเอ็มได้ตั้งเป้ามีผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย ทั้งที่เป็นผู้ดูงานและผู้มีอำนาจตัดสินใจ จากกว่า 45 ประเทศเข้าร่วมอีกด้วย

ASEAN Sustainable Energy Week 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดร่วมกับงาน Renewable Energy Asia, Energy Efficiency Expo และ EntechPollutec Asia จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา BGRIM ยัน 2 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 240 MW ไม่มีสะดุด มั่นใจ SCOD ภายในปี 64 ตามแผน
 ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จัดใหญ่ ชูคอนเซ็ปต์ ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต
 บี.กริม ฉลองครบรอบ 140 ปี จัดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”
 บ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ MOU ร่วมทุน บ.ยูนิเวฟ
 รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 กฟภ. จับมือ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เตรียมเปิดเวทีแสดงสินค้า Thailand Lighting Fair 2018 ตามแนวงาน Light+Building
 กระทรวงอุตฯ ยกระดับ 1,500 โรงงาน เข้ามาตรฐาน Eco Town เผย 13 แห่งผ่านเกณฑ์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 WDC ยกทัพสินค้าร่วมมหกรรม “สถาปนิก’61” สร้างแบรนด์ด้วยเอกลักษณ์ และนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า
 ยิปรอค ผนึกกำลัง เวเบอร์ และ แซง-โกแบ็ง กลาส นำเสนอโซลูชั่นการก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด Multi Comfort ในงานสถาปนิก 61
 บีไอจีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่าล้านบาทให้กับ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.