Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
ฟ้าชัยฯ ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่ Isuzu Tara เชียงใหม่
2015-12-23     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2015-12-15     Posted in กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Facebook Twitter More...
ในปีงบประมาณ 2558 นี้ พพ. ดำเนินการสนับสนุนการลงทุนในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย ทั้งนี้ หลอด LED เป็นอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นจำนวนผู้ขอเข้ารับการสนับสนุนในมาตรการเปลี่ยนหลอด LED มากถึง 509 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 186.37 ล้านบาท
Download เอกสารประกอบการสัมมนา
2015-10-01     Posted in Fit Bidding
Facebook Twitter More...

กระทรวงพลังงานอัดฉีด 4,932 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน
2015-07-03     Posted in กระทรวงพลังงาน
Facebook Twitter More...
กระทรวงพลังงานจัดงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีก 4,932 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน พร้อมทั้งเพิ่มงบความมั่นคงด้านพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
SENA แจกข่าวดี! COD โซลาร์รูฟ 0.75MW แล้ว เริ่มรับรู้กำไรในปีนี้ 3 ล้านบาท
2015-07-03     Posted in โซลาร์รูฟ
Facebook Twitter More...
SENA แจกข่าวดี! COD โซลาร์รูฟ 0.75MW แล้ว เริ่มรับรู้กำไรในปีนี้ 3 ล้านบาท ก่อนขยับเป็น 6 ล้านบาทในปี”59 เปิดฉากรับรู้รายได้จากขุมทรัพย์ใหม่ ธุรกิจพลังงานทดแทน ต่อยอดอสังหาฯ
อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จับมือ ซาทาเรม ชูเทคโนโลยีกำจัดขยะ “ระบบตะกรับเคลื่อนที่”
2015-07-02     Posted in ซาทาเรม (ประเทศไทย)
Facebook Twitter More...

อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จับมือ ซาทาเรม (ประเทศไทย) ชูเทคโนโลยีกำจัดขยะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ "Mechanical Moving Grate หรือ ระบบตะกรับเคลื่อนที่" ที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังและถูกวิธี พร้อมลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

พพ. สนับสนุนชีวมวลอัดเม็ด
2015-07-02     Posted in ชีวมวลอัดเม็ด
Facebook Twitter More...

พพ. รุก หนุนโรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellets) แทนการใช้น้ำมันเตา ชี้ผลประหยัดสูงสุดจากขี้เลื่อยอัดเม็ด ลดค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า 2.5 ล้านบาทต่อปี

ปาฐกฐาพิเศษ Green Network Forum 2015 เรื่อง
2015-03-27     Posted in Green Network Forum 2015
Facebook Twitter More...

คนไทยไอเดียเลิศ ผลิตเครื่องกลั่นขยะเป็นน้ำมัน
2014-10-07     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

WWF Living Planet Report 2014
2014-09-30     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
เปิดเผยข้อมูลวิกฤตการณ์การหายไปของจำนวนประชากรสัตว์ป่ากว่าครึ่งทั่วโลก แต่โลกยังมีทางออก

รวมทั้งหมด 178 เรคคอร์ด 18 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] หน้าต่อไป >>

Green on Facebook

 

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.