» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
ปตท. จับมือ กนอ. ดัน “โครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย”
2012-11-01     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนของอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012
2012-10-10     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน
สหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย
2012-10-09     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
กระทรวงอุตสาหกรรม และสหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ปตท. เปิดสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก
2012-09-24     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
นางรัตนาวลี อินโอชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของ ปตท. (PTT Pilot EV Charging Station) ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เยอรมนีจับมือประเทศไทย พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
2012-09-24     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการ “การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม”
บางจากฯ จับมือ 13 มหาวิทยาลัย นำร่องสร้างนวัตกรรมบ้านโซลาร์เซลล์เพื่ออนาคต
2012-09-07     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท บางจากฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและมุ่งขยายการรับรู้แก่ประชาชน จึงได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 มหาวิทยาลัย นำร่องโครงการออกแบบ “นวัตกรรมบ้านโซลาร์เซลล์เพื่ออนาคต” (Solar House for Future Green Living)
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 15 เปิดรับสมัครแล้ว!
2012-09-07     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
ศึก “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 15” เปิดรับสมัครแล้ว! มุ่งค้นหาสุดยอดทีม ทำสถิติประหยัดน้ำมันสูงสุดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯฮอนด้าใจป้ำ แจกเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI ให้ทีมแข่งใหม่ทั่วประเทศถึง 250 เครื่อง
เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2012-09-03     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย เปิดเผยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 176 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 23,277 ล้านบาท และมุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาท สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
2012-08-23     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนงบประมาณปี 2555 จำนวน 278 ล้านบาท สำหรับโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวม 22 โครงการ
Hydrotekforlife ชวนประกวดภาพถ่ายหัวข้อ
2012-08-22     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำ ชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใครทำร้ายน้ำ?” ซึ่งเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางน้ำ และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่รู้คุณค่า

รวมทั้งหมด 227 เรคคอร์ด 23 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23] หน้าต่อไป >>

Green on Facebook

 

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.