» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
GREEN DESIGN AWARD 2013
2012-12-07     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลกในแบบของคุณจากเส้นใยธรรมชาติหรือเศษวัสดุ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "GREEN DESIGN AWARD 2013" ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท
อนาคตพลังงานไทยกับการเข้าสู่ AEC
2012-12-04     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
นักวิชาการชี้นโยบายเศรษฐกิจพลังงานไทยหลังเข้า AEC ยังไม่เพียงพอ วอนภาครัฐปรับแผนพลังงานสร้างความยั่งยืน
ประกวดเขียนบทความ ในหัวข้อ "โลกในวัน 7,000 ล้าน"
2012-11-30     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมผู้สนใจ ไม่จำกัดคุณสมบัติ เข้าร่วม ประกวดเขียนบทความ ในหัวข้อ "โลกในวัน 7,000 ล้าน" คุณคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์และแนวทางการดำเนินชิวิตจะเป็นอย่างไร ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในโลกที่มีประชากรเพิ่มสูงถึง 7,000 ล้านคน
RECO Young Designer Competition 2012
2012-11-05     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 โดยมีแนวคิดของการประกวดคือการนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design)
ปตท. จับมือ กนอ. ดัน “โครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย”
2012-11-01     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนของอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012
2012-10-10     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน
สหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย
2012-10-09     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
กระทรวงอุตสาหกรรม และสหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ปตท. เปิดสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก
2012-09-24     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
นางรัตนาวลี อินโอชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของ ปตท. (PTT Pilot EV Charging Station) ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เยอรมนีจับมือประเทศไทย พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
2012-09-24     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการ “การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม”
บางจากฯ จับมือ 13 มหาวิทยาลัย นำร่องสร้างนวัตกรรมบ้านโซลาร์เซลล์เพื่ออนาคต
2012-09-07     Posted in Green News
Facebook Twitter More...
บริษัท บางจากฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและมุ่งขยายการรับรู้แก่ประชาชน จึงได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 มหาวิทยาลัย นำร่องโครงการออกแบบ “นวัตกรรมบ้านโซลาร์เซลล์เพื่ออนาคต” (Solar House for Future Green Living)

รวมทั้งหมด 221 เรคคอร์ด 23 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23] หน้าต่อไป >>

Green on Facebook

 

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.