ศาสตร์ชะลอวัย 1

ผู้เขียน : ศ. ดร.นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ

สำนักพิมพ์ : วิจิตร บุณยะโหตระ

หนังสือเเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญอันเกี่ยวข้องกับ "ศาสตร์ชะลอวัย" เอาไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนสมบูรณ์แบบ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็น "คัมภีร์แห่งการชะลอวัย" ผู้ที่ได้นำหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาหาความรู้แล้วเอาความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถยึดอายุขัยหรือตายช้าลง เสมือนหนึ่งการแข่แข็งอายุ ชะลอวัยเอาไว้ได้อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย ศาสตร์ชะลอวัย 1 จะช่วยให้ผู้อ่านมีสุขภาพที่ดี แข็งแร. สดชื่น เยาว์วัย และมีอายุยืนยาว เมื่ออ่านด้วยจิตสมาธิ บ่อยๆ และยังสามารถปฏิบัติได้ง่ายอีกด้วย