ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง

ผู้เขียน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

สำนักพิมพ์ Salmon Books

ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง จะพาเราไปสำรวจข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมของประเทศไทย ที่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง หรือแม้กระทั่งข่าวบันเทิง ผ่านการเล่าย้อนอดีตของประวัติศาสตร์โลก เพื่ออธิบายถึงตัวตนของประเด็นต่างๆ และชำแหละประเด็นความเป็นไทยอันเป็นที่สนใจ ที่อาจจะทำให้การคิดจะเชื่อในสิ่งต่างๆ ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป