ธรรมะ? อ่ะทำ

ผู้เขียน : ปิยา วัชระสวัสดิ/P>

สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

หนังสือเล่มนี้นำเอาธรรมะมาจัดวางแบบไม่มีพิธีรีตองหรือกฎเกณฑ์ โดยดึงเอาประเด็นที่น่าสนใจมาถ่ายทอดเป็นเรื่องๆ ไม่ได้นำเสนอตามกรอบที่มักเห็นตามหนังสือธรรมะ เช่น อริยสัจ 4 หรืออริยมรรค มีองค์ 8 ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถเลือกอ่านเป็นตอนๆ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับก็ได้ อีกทั้งแต่ละตอนก็ยังสั้นๆ ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่ถ้าอ่านอย่างขบคิด ไม่เร่งรีบ ก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก ชนิดที่อาจพลิกชีวิตของตนได้