มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน

ผู้เขียน : ปกรณัม ทับเที่ยง

สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน คัมภีร์ชาวนาพันธุ์ใหม่ ที่รวบรวมแรงบันดาลใจ พร้อมไกด์แนวทางการสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (ในอดีต) ให้กลายเป็นจริง นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งองค์ความรู้ “เกษตรสรรพสิ่ง” แบบรูปธรรม นวัตกรรมทางการเกษตรที่จะทำให้ชาวนาไทยหลุดพ้นจาก “ความจน” อย่างยั่งยืนบนผืนดินเพียง 1 ไร่ เปลี่ยนชาวนาพันธุ์ใหม่ให้กลายเป็น… อัจฉริยะ!

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทุ่มเทตัวเอง อุทิศเวลาเข้าไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ โดยฝังตัวอยู่ในพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เต็มที่ ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแค่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามพูดคุย แต่มาจากการลงมือทำด้วยตัวเอง จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งตกผลึกออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้