เมื่ออากาศเป็นฆาตกร

มลพิษมีความร้ายกาจถึงขั้นเป็นฆาตกรเงียบ เพราะมันคือมารร้ายที่จะคร่าชีวิตของคุณไปอย่างไม่บอกกล่าว อากาศที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่อยู่รายล้อมใกล้ชิดกับตัวเรา และมความสำคัญอย่างที่เราคาดไม่ถึง ขณะเดียวกันก็เป็นมารร้ายที่อันตรายที่สุด หนังสือเล่มนี้มีคำตอบว่าเหตุใด อากาศจึงกลายเป็นฆาตกรที่คร่าชีวิตเราได้โดยไม่รู้ตัว