มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ

ผู้แต่ง : บก.สวัสดิศักดิ์ สงบยิ่ง

สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น, บจก. สนพ

เรื่องย่อ แก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา 2 การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ยังไม่เสร็จสิ้น หลังจากที่เหล่าแก๊งป่วนได้ความรู้จากโรงสีข้าว โรงเผาถ่าน กังหันลม สวนป่าไม้สาธิต บ่อเพาะพันธุ์ปลา ในเล่ม 1 มาแล้ว ในเล่ม 2 ยังสนุกสนานและได้สาระกันต่อจากศูนย์รวมนม โรงแปรรูปผลไม้ สาหร่ายเกลียวทอง เชื้อเพลิงชีวภาพ งานหัตถศิลป์ และปุ๋ยอินทรีย์ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในพระราชวังสวนจิตรลดาล้วนเกิดขึ้นมาจากความรัก น้ำพระทัยของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทรงห่วงใยและเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เฝ้าหาหนทางแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ความสุขอันแท้จริงและยั่งยืนของปวงราษฎร์