คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

พลังแห่งการ “คิดต่าง” มีอานุภาพ เปลี่ยนโลก ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีคิดหนึ่งขึ้นมา เรียกว่า "คิดต่างอย่างสร้างสรรค์" โดยพัฒนากระบวนการนี้มาจากการมองโลกในมุมต่าง ซึ่งจะมีความแตกต่างกับกระบวนการคิดโดยทั่วๆ ไป แต่ประวัติศาสตร์ของหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากระบวนการคิดดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่เลื่อนลอยและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน "คิดต่างอย่างสร้างสรรค์" เล่มนี้จะเปิดเผยความจริงอีกแง่มุมหนึ่ง เพื่อให้สังคมรับรู้ เป็นการนำเสนออีกทางเลือกหนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สูงมากกว่าเดิม