ปลูกผักกินเอง

ผู้แต่ง : มิซุงิชิ ฟุมิโอะ

ผู้แปล : อังคณา รัตนจันทร์

หนังสือเล่มนี้เน้นการเพาะปลูกแบบพออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีปลูกผักกว่า 40 ชนิด เข้าใจง่าย ทำได้จริง "ปลูกผักกินเอง" แบบง่ายๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผนการปลูกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณมีผักเก็บกินได้ตลอดปี ประโยชน์และวิธีการกางอุโมงค์พลาสติก ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันชาญฉลาดของชาวญี่ปุ่น เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และป้องกันแมลงศัตรูพืช รวมถึงสิ่งสำคัญที่ต้องทำ การดูแลและวิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการปลูกพืชผักแต่ละชนิด เพื่อให้คุณเปลี่ยนทุกพื้นที่ว่างในบ้านเป็นสวนผักสีเขียว ทั้งยังสร้างรายได้เสริมจากการขายผักได้อีกด้วย