การขนส่งรักษ์โลก

ผู้เขียน : Robert N. Knight

ผู้แปล : จินตนา เวชสวัสดิ์

การขนส่ง รวมถึงทุกวิธีในการนำผู้คนและสินค้าเดินทางเคลื่อนที่ไปทั่วโลก การขนส่งสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา แต่การเคลื่อนที่นี้มีค่าใช้จ่ายเรื่องสิ่งแวดล้อมมหาศาล รูปแบบการขนส่ง ส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตจากปิโตรเลียม (น้ำมัน) ซึ่งเป็นทรัพยากรชนิดที่มีอยู่จำกัดและถูกใช้จนหมดไปในที่สุด อีกทั้งเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษและภาวะโลกร้อน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขนส่งมีความสำคัญยิ่งต่อการปกปักรักษาโลก สาระสำคัญที่น่าสนสำหรับการขนส่งสมัยใหม่สามารถติดตามได้ที่ “การขนส่งรักษ์โลก”