ความลับของเศษเหรียญ

ผู้เขียน : คะเมะดะ จุนอิชิโร

ผู้แปล : บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วีเลิร์น

“เศษเหรียญเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสัมผัสจับต้องอยู่ทุกวัน แต่กลับถูกมองข้ามความสำคัญมากที่สุด หลายคนมองว่ามันไร้ค่า หนักกระเป๋า และกินที่ จึงพยายามใช้ให้หมดๆ ไปโดยเร็ว หารู้ไม่ว่า เมื่อหาทางกำจัดเศษเหรียญ คุณกำลังโยนโอกาสพลิกชีวิตทิ้งไปโดยไม่รู้ตัว”

“ความลับของเศษเหรียญ ใช้เงินก้อนเล็ก ดึงดูดเงินก้อนโต” เป็นหนังสือที่อ่านง่าย สบาย ได้แง่คิดมุมมองที่ดีต่อเงิน คนที่หาเงินเก่งเริ่มต้นด้วยการมีความรู้สึกดีๆ ต่อเงิน เห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไรก็ตาม นักเขียนเป็นผู้มีจิตใจดี มองโลกในแง่บวก อ่านแล้วชวนให้เข้าใจความรู้สึกของเงินมากขึ้น การปฏิบัติต่อเงินก็คงเหมือนการปฏิบัติต่อคน ยิ่งให้ความสำคัญและเห็นคุณค่า เงินจะอยู่กับเรา โดยภายในเล่มขนาดเล็กจำนวน 165 หน้า แต่เนื้อหาภายในอัดแน่นไปด้วยความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับเงิน ถ้าเงินคือความคิดและความรู้สึก การขยายความคิดดีๆ เกี่ยวกับเรื่องเงิน จะยิ่งทำให้เราหาเงินได้เก่งยิ่งขึ้น