นิทานไท้แถน

ผู้เขียน : ชัยธีระเสฎฐ์ ไชยขันธุ์ นามปากกาของอาจารย์สุเทพ ไชยขันธุ์

“นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน” ร้อยเรียงเรื่องราวที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาของชาวผู้ไท ในรูปแบบของนิทาน ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเรื่องราวได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย หนังสือมีความหนา 174 หน้า พร้อมภาพประกอบสวยงาม ประกอบด้วยนิทานขนาดยาว 7 บท คือ แม่ลูกเสือและปู่รู้ทั่วผู้สร้างโลก, กำพร้ากับผีน้อย, ตำนานลิงฟ้อนแถน, ตำนานเมืองไล, ปลาบู่ทอง, เติ๋ม-ก๋าม และน้องเต่าอองคำ สามารถสั่งจองได้ในราคา 265 บาท รวมค่าจัดส่งที่โทร. 09-9193-5924 และ 08-4551-9661