เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นเครื่องผลิตเงิน

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

หนังสือ “เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นเครื่องผลิตเงิน บ้านรักษ์โลก อยู่เย็น เป็นเงิน ให้หลังคาบ้านสร้างรายได้ให้คุณ” เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงประโยชน์ของ "พลังงานแสงอาทิตย์" พลังงานสะอาดที่มีในธรรมชาติแบบเจาะลึก ถ้าเมืองร้อนอย่างประเทศไทย ซึ่งถูกแสงแดดแผดเผาตลอดทั้งปี สามารถพัฒนาและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ผ่าน "โซลาร์รูฟท็อป" หรือ "การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา" เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นเครื่องผลิตเงิน จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น ช่วยสร้างเป็นรายได้ในแต่ละเดือน ช่วยลดสภาวะโลกร้อน และทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างสูงสุด แต่จะทำได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขคำตอบและทำให้คุณมองเห็นประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในมุมกลับ 360 องศา

นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต และเชื่อว่าการปลูกฝังการรักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ จะช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น