ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ

ชื่อผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน

เมื่อการประกอบธุรกิจที่มอบคุณค่าแก่เพื่อนมนุษย์สำคัญกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดและกำไรสูงสุด แก่นสาระสำคัญของหนังสือ “ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ” ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ผ่านการเรียนรู้มาหลายสิบปี ผ่านการทดสอบจากระบบเศรษฐกิจอื่นๆ กระทั่งได้ปรับตัวเข้ากับโลกในปัจจุบันจนกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทั่วโลกนิยมมากที่สุด ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเสริม จนทำให้ระบบทุนนิยมซึ่งเป็นกลไกที่ผลักดันภาวะโลกร้อนให้รุนแรงยิ่งขึ้น ต้องหันมาปรับตัวกับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบความคิดดังกล่าวสวนทางกับความเชื่อทางทฤษฎีที่ว่า การสร้างกำไรสูงสุดย่อมตรงข้ามกับการคืนกำไรให้สังคม

จะเห็นได้ว่า หลายบริษัทกลับประพฤติตัวในลักษณะฟอกเขียว กล่าวอ้างว่าบริษัทของตัวเองได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่หลอกลวง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องจับตามอง เนื่องจากตลาดเสรีในตัวมันเองก็ไม่เคยมีกลไกใดๆ ที่จะรับประกันว่าจะกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง แม้แต่ความเป็นธรรม และเมื่อเทียบกับการเมืองเชิงเศรษฐกิจของไทย ผู้เขียนยังอธิบายถึงทุนของไทยในลักษณะต่างๆ อีกด้วย