น้ำตาลบุรีรัมย์ ชูโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวล เสริมความมั่นคงด้านพลังงานทดแทน
          บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์            ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 22,000 ตันอ้อยต่อวัน เปิดหีบอ้อยประมาณ 120 วันต่อหนึ่งฤดูหีบอ้อย หรือคิดเป็นปริมาณอ้อยประมาณ 2.3 ล้านตัน มีกากอ้อยเหลือจากกระบวนการผลิตปีละมากกว่า 750,000 ตัน จึงใช้เงินลงทุนรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาท จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวลขึ้น 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC) และ โรงไฟฟ้าบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC) โรงไฟฟ้าภายในบริเวณเดียวกับโรงงานน้ำตาลเพื่อนำกากอ้อยมาผลิตไอน้ำและไฟฟ้า กำลังการผลิตไอน้ำรวม 185 ตัน/ชั่วโมง ส่งไอน้ำแรงดันสูงไปผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิตรวมทั้ง 2 โรง 19.8 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 16 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญา VSPP แบบ Non-Firm และส่งไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนกลับไปขายให้แก่โรงงานน้ำตาลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
-- Under Construction --
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุรักษ์พลังงานเขียวแห่งอนาคต
Green Building ไม่ใช่กระแสอีกต่อไป เพราะทั่วโลกต่างพากันให้ความสำคัญ และพร้อมจะพลิกโฉมให้อาคารที่สร้างใหม่หรือการปรับปรุงอาคารเก่า ก้าวไปสู่ยุคของอาคารเขียว ที่นอกจากจะช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว เชื่อหรือไม่ว่า อาคารเขียว ยังช่วยให้เจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน นำสู่การชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศในขณะนี้อีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในบ้านและอาคารด้วย Energy Audit
เมื่อบ้านหรืออาคารสำนักงานได้รับการออกแบบโดยไม่เอื้ออำนวยต่อการประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อยู่อาศัยด้วยระบบการตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า” โดยการสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการวิจัยออกแบบ พัฒนา สร้างอุปกรณ์ เพื่อผลักดันให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
3 การไฟฟ้า ผนึกกำลัง เปิดตัว มาตรการ อนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ผลิต และจำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards: EERS) ตามกลยุทธ์ในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) เพื่อศึกษาถึงผลการลดการใช้ไฟฟ้า ก่อนนำมากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานมาตรการภาคบังคับใน พ.ศ. 2566-2579 ตั้งเป้าการประหยัดไฟฟ้าในช่วงนำร่อง 5 ปี ได้ถึง 206 ล้านหน่วย
ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน
        จากภาวะการขาดแคลนพลังงานจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ที่มีชื่อว่า “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า” หรือ New Energy Ventilators: NEV
ฉบับเดือน ก.ค.- ส.ค 2561
Click here
Become a Member
Download ใบสมัครสมาชิก
- Click Here -
Green Report
(6)
Green People
News
Smart City
(4)
Green Scoop
Green World
(7)
Green Building
(4)
Auto Challenge
(5)
Solar Review
(5)
Energy Saving
Renewable Energy
(3)
Green Factory
(7)
Green technology & Innovation
(6)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
(2)

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด

(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536060065

เลขที่ 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

Tel. 0-2354-5333

Fax. 0-2644-6649

 

Follow us: