ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (โชควัลลภา) ชูระบบการจัดการพลังงานแบบยั่งยืน พร้อมส่งเสริมปาล์มไทยรักษ์โลก
          โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO) รายใหญ่ในประเทศไทย เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเป็น B100 แล้วนำไปผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นไบโอดีเซล ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มี B100 ผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 7% (เรียกว่า B7) เป็นการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช ช่วยทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น้ำตาลบุรีรัมย์ ชูโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวล เสริมความมั่นคงด้านพลังงานทดแทน
          บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์            ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 22,000 ตันอ้อยต่อวัน เปิดหีบอ้อยประมาณ 120 วันต่อหนึ่งฤดูหีบอ้อย หรือคิดเป็นปริมาณอ้อยประมาณ 2.3 ล้านตัน มีกากอ้อยเหลือจากกระบวนการผลิตปีละมากกว่า 750,000 ตัน จึงใช้เงินลงทุนรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาท จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวลขึ้น 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC) และ โรงไฟฟ้าบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC) โรงไฟฟ้าภายในบริเวณเดียวกับโรงงานน้ำตาลเพื่อนำกากอ้อยมาผลิตไอน้ำและไฟฟ้า กำลังการผลิตไอน้ำรวม 185 ตัน/ชั่วโมง ส่งไอน้ำแรงดันสูงไปผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิตรวมทั้ง 2 โรง 19.8 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 16 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญา VSPP แบบ Non-Firm และส่งไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนกลับไปขายให้แก่โรงงานน้ำตาลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุรักษ์พลังงานเขียวแห่งอนาคต
          Green Building ไม่ใช่กระแสอีกต่อไป เพราะทั่วโลกต่างพากันให้ความสำคัญ และพร้อมจะพลิกโฉมให้อาคารที่สร้างใหม่หรือการปรับปรุงอาคารเก่า ก้าวไปสู่ยุคของอาคารเขียว ที่นอกจากจะช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว เชื่อหรือไม่ว่า อาคารเขียว ยังช่วยให้เจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน นำสู่การชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศในขณะนี้อีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในบ้านและอาคารด้วย Energy Audit
          เมื่อบ้านหรืออาคารสำนักงานได้รับการออกแบบโดยไม่เอื้ออำนวยต่อการประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อยู่อาศัยด้วยระบบการตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า” โดยการสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการวิจัยออกแบบ พัฒนา สร้างอุปกรณ์ เพื่อผลักดันให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
โครงการนำร่อง T77 ต้นแบบชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ
           เป็นเรื่องราวที่ผลักดันกันมานานในประเทศไทย สำหรับเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ผลิตเหลือใช้ และผลิตไม่พอใช้ ซึ่งล่าสุดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของไทย อย่าง แสนสิริ ก็ได้เริ่มบุกเบิกโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยจับมือกับ บีซีพีจี ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เริ่มใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) ด้วยการทำธุรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำร่องระบบแลกเปลี่ยนพลังงานที่โครงการทาวน์สุขุมวิท 77 หรือ T77 ก่อนจะเริ่มมีการซื้อขายอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน
        จากภาวะการขาดแคลนพลังงานจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ที่มีชื่อว่า “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า” หรือ New Energy Ventilators: NEV
ฉบับเดือน ก.ย.- ต.ค 2561
Click here
Become a Member
Download ใบสมัครสมาชิก
- Click Here -
Green Report
Green People
News
Smart City
(5)
Green Scoop
Green World
Green Building
(4)
Auto Challenge
(6)
Solar Review
(6)
Energy Saving
Renewable Energy
(3)
Green Factory
(8)
Green technology & Innovation
(6)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
(2)

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด

(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536060065

เลขที่ 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

Tel. 0-2354-5333

Fax. 0-2644-6649

 

Follow us: