ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม โชควัลลภา ชูระบบการจัดการพลังงานแบบยั่งยืน พร้อมส่งเสริมปาล์มไทยรักษ์โลก
          โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO) รายใหญ่ในประเทศไทย เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเป็น B100 แล้วนำไปผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นไบโอดีเซล ซึ่งปัจจุบัน กำหนดให้มี B100 ผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 7% (เรียกว่า B7) เป็นการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช ช่วยทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น้ำตาลบุรีรัมย์ ชูโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวล เสริมความมั่นคงด้านพลังงานทดแทน
          บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์            ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 22,000 ตันอ้อยต่อวัน เปิดหีบอ้อยประมาณ 120 วันต่อหนึ่งฤดูหีบอ้อย หรือคิดเป็นปริมาณอ้อยประมาณ 2.3 ล้านตัน มีกากอ้อยเหลือจากกระบวนการผลิตปีละมากกว่า 750,000 ตัน จึงใช้เงินลงทุนรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาท จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวลขึ้น 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC) และ โรงไฟฟ้าบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC) โรงไฟฟ้าภายในบริเวณเดียวกับโรงงานน้ำตาลเพื่อนำกากอ้อยมาผลิตไอน้ำและไฟฟ้า กำลังการผลิตไอน้ำรวม 185 ตัน/ชั่วโมง ส่งไอน้ำแรงดันสูงไปผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิตรวมทั้ง 2 โรง 19.8 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 16 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญา VSPP แบบ Non-Firm และส่งไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนกลับไปขายให้แก่โรงงานน้ำตาลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุรักษ์พลังงานเขียวแห่งอนาคต
          Green Building ไม่ใช่กระแสอีกต่อไป เพราะทั่วโลกต่างพากันให้ความสำคัญ และพร้อมจะพลิกโฉมให้อาคารที่สร้างใหม่หรือการปรับปรุงอาคารเก่า ก้าวไปสู่ยุคของอาคารเขียว ที่นอกจากจะช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว เชื่อหรือไม่ว่า อาคารเขียว ยังช่วยให้เจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน นำสู่การชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศในขณะนี้อีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในบ้านและอาคารด้วย Energy Audit
          เมื่อบ้านหรืออาคารสำนักงานได้รับการออกแบบโดยไม่เอื้ออำนวยต่อการประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อยู่อาศัยด้วยระบบการตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า” โดยการสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการวิจัยออกแบบ พัฒนา สร้างอุปกรณ์ เพื่อผลักดันให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
โครงการนำร่อง T77 ต้นแบบชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ
          เป็นเรื่องราวที่ผลักดันกันมานาน ในประเทศไทย สำหรับเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลส์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ผลิตเหลือใช้ และผลิตไม่พอใช้ ซึ่งล่าสุด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของไทย อย่าง แสนสิริ ก็ได้เริ่มบุกเบิกโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยจับมือกับบีซีพีจี ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค เริ่มใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่แบบเพียร์ทูเพียร์(Peer-to-Peer) ด้วยการทำธุรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำร่องระบบแลกเปลี่ยนพลังงานที่โครงการทาวน์สุขุมวิท 77หรือ T77 ก่อนจะเริ่มมีการซื้อขายอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน
        จากภาวะการขาดแคลนพลังงานจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ที่มีชื่อว่า “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า” หรือ New Energy Ventilators: NEV
ฉบับเดือน ก.ค.- ส.ค 2561
Click here
Become a Member
Download ใบสมัครสมาชิก
- Click Here -